Koor OVB / Promenade Orkest / 4 solisten

Najaarsconcert Oratorium Vereniging Bolsward

zon 14 nov 2021 15:00 uur

Martinikerk Bolsward

Kies het aantal plaatsen:

Rang A € 26.00
Rang B € 21.00
Vrije plaatskeuze